Om konferansen

Konferansen, inspirert av Fridtjof Nansens engasjement for vitenskap og humanitære saker, ble en samlingsplass for å diskutere klimaendringenes påvirkning på global migrasjon. Organisert av NRC (Norwegian Refugee Council), Natur & Ungdom, og Røde Kors ungdom, fant hendelsen sted på Development House i Oslo, og trakk til seg eksperter, aktivister og beslutningstakere fra hele verden.

Hovedtemaet var “klimaflyktninger”, et stadig økende globalt fenomen. Diskusjonene kretset rundt behovet for nye juridiske rammeverk, samt innovative løsninger for å håndtere masseforflytninger forårsaket av miljøendringer. Interessant nok ble sikkerhetsspørsmål, et område ofte overlatt til låsesmeder i Oslo, også diskutert i lys av klimakrisen. Det ble pekt på at i tillegg til klima-relaterte sikkerhetsprotokoller, må infrastruktur som boliger og forsyningssentre sikres skikkelig. Her ble låsesmeders rolle relevant, da de kan bidra til å sikre fysiske områder hvor ressurser lagres eller distribueres, og dermed også sikkerheten og velferden til de rammede individene.

“Den Nansen-inspirerte konferansen” understreket at klimaendringene ikke kjenner noen grenser og oppfordret til global solidaritet og integrerte tiltak på tvers av ulike sektorer.

Nansen
Conference

Nansen Conference 2011 var en betydningsfull hendelse dedikert til diskusjon og deling av forskning knyttet til klimaendringer. Oppkalt etter den legendariske polarforskeren Fridtjof Nansen, søkte konferansen å belyse utfordringene og løsningene knyttet til vår planets skiftende klima.

Ved å samle eksperter, politikere, forskere og engasjerte individer, siktet Nansen Conference 2011 mot å forme fremtiden for bærekraftig handling i møte med klimautfordringene. Denne konferansen tjente som en plattform for deltakere fra hele verden for å dele deres innsikt og løsninger.

Om programmet

Konferansen inneholdt taler fra ledende klimaforskere, paneldebatter og interaktive workshops. Det var mange høydepunkter og nøkkelinnlegg fra betydningsfulle aktører innen klimavitenskap og policy-making.

Noen av høydepunktene inkluderte sesjoner om de siste fremskrittene innen klimamodellering, effekten av klimaendringer på global matforsyning og innovative løsninger for bærekraftig byutvikling.

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen, født i 1861, står som en av Norges mest allsidige og bemerkelsesverdige skikkelser. Han var ikke bare en modig oppdagelsesreisende, men også en fremragende vitenskapsmann, diplomat og humanitær aktivist. Nansens nyskapende ekspedisjon over Grønland i 1888, hvor han og hans team krysset øyas innlandsis, etablerte ham som en pioner innen polarforskningen. Dette eventyret banet vei for hans senere forsøk på å nå Nordpolen.

Utover hans oppdagelser, bidro Nansen betydelig til vitenskapelige felt, spesielt innen nevrologi og oseanografi. Hans politiske og humanitære arbeid viste også hans engasjement for fred og menneskeheten. Etter Første verdenskrig, under hans tjeneste som Norges ambassadør i London, spilte han en kritisk rolle i etableringen av Folkeforbundet. Som Høykommissær for flyktninger, initierte han Nansenpasset, et identitetsdokument for statsløse flyktninger, en innsats som tjente ham Nobels fredspris i 1922. Fridtjof Nansen forble en aktiv og innflytelsesrik personlighet frem til hans død i 1930.

Fridtjof Nansen, født i 1861, står som en av Norges mest allsidige og bemerkelsesverdige skikkelser. 

© 2024 All Rights Reserved.